Nhà gỗ Xoan – 3 gian

Nhà gỗ Xoan – 5 gian

Nhà gỗ Xoan 4 cột

Nhà gỗ Xoan, cửa bức bàn, cột hiên mít

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *